Krister Holmströms son
Från ”Ett ärr i hjärnan” (2017)
Regi: Alva Willemark
Krieg ist krieg und schnaps ist schnaps
Från ”Sara,” (2010)
Regi: Rikkard Häggbom